Back to top

Helpline - Center for Digital Pædagogik

Om helplinen

Center for Digital Pædagogik er landets førende organisation inden for digital rådgivning til børn og unge, og behovet for rådgivning er stort: Hvert år besøger 700.000 brugere den digitale rådgivningsside Cyberhus.dk, hvor unge kan søge rådgivning om fx mobning, ensomhed og livet på nettet. Udover at drive den nationale ungerådgivning på Cyberhus.dk, driver centeret yderligere fem online rådgivninger med hver sit fokusområde. Centerets pædagogiske konsulenter underviser desuden andre organisationer i digital rådgivning, og det står for teknisk og designmæssig udvikling af både egne og eksterne rådgivningsplatforme. Center for Digital Pædagogiks rådgivninger har både ung-til-ung og ung-til-voksen og voksen-til-voksen rådgivning, hvilket er med til at sikre den rette hjælp og støtte til børn, unge og voksne netop der, hvor de befinder sig i livet.

Foredrag og workshops baseret på praksisbaseret viden - Udover egne rådgivninger, partnerprojekter og publikationer besøger Center for Digital Pædagogik hele landet for at holde foredrag og workshops for fagfolk, elever og forældre omkring digital trivsel- og pædagogik, problematikker og how-to ud fra vores praksisbaseret viden. Her hjælper centeret blandt andet med at indtænke digitale aspekter i kommunikationen med børn og unge.

Blogpost og publikationer – Center for Digital Pædagogik udgiver ugentlige blogposts om børn og unges brug af sociale- og digitale medier, digital pædagogik, online rådgivning og aktuelle tematikker inden for problematikker om unges digitale liv. Centeret udgiver også publikationer om praksisbaseret viden om digital rådgivning med særlig fokus på sårbare børn og unge. Materialerne er at finde på www.cfdp.dk.

Rollen som helpline har Center for Digital Pædagogik varetaget siden 2009, hvor de blev udpeget til Helpline Denmark under EU’s Connecting Europe Facility Safer Internet Programme.