Om Sikkert Internet

Siden 2004 har Danmark haft et center for Sikkert Internet under EU-programmet Safer Internet. Programmet sluttede i 2013 og er nu afløst af en fælles europæisk strategi under overskriften Better Internet for Kids. Denne strategi udføres under EU-programmet Connecting Europe Facility med Safer Internet Centre i 30 lande i Europa. Formålet med strategien er at styrke en mere sikker og ansvarlig brug af internettet og nye onlineteknologier, særligt for børn og unge, samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold hos slutbrugeren. I Danmark samarbejder Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik fortsat om dette projekt. 

Målsætningerne for Safer internet Centre under det europæiske program Connecting Europe Facility 2013-2020:

 • At børns digitale mediekompetencer styrkes og de får gavn af mere kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold.
 • At forældre og børn vil nyde godt af bedre metoder til at skabe sikkerhed i onlineverdenen, herunder enkle og effektive værktøjer til rapportering af misbrug, alderspassende privatlivsindstillinger, indholdsklassifikationssystemer og forældrekontrol.
 • At samfundet som helhed vil drage fordel af bedre procedurer til at identificere, anmelde og nedtage online materiale med seksuelt misbrug af børn.

 

Programmet sætter særligt fokus på fire områder, hvor målet er:

 • At fremme produktionen af kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold for børn samt fremme positive onlineoplevelser for små børn
 • At øge bevidsthed og kompetencer, herunder undervisning i digitale færdigheder og online sikkerhed i alle EU skoler
 • At fremme et sikkert online miljø for børn gennem alderssvarende privatlivsindstillinger, mere udbredt anvendelse af forældrekontrol og aldersmærkning samt indholdsklassifikation
 • At bekæmpe børnepornografisk materiale og seksuel misbrug af børn  

 

Fokus er særligt rettet imod børn og unge. Men målgruppen inkluderer ydermere:

 • Forældre, pædagoger og lærere
 • Myndigheder
 • Industrien
 • Frivillige organisationer
 • Universiteter og forskningsinstitutioner

 

Samarbejdet mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik sikrer et vedvarende fokus på programmets formål og målsætninger, hvor initiativer og aktiviteter fremmer viden og handlingsmuligheder for børn og unge samt den øvrige målgruppe. De tre samarbejdspartnere har forskellige funktioner:

 • Medierådet for Børn og Unge er udnævnt som Awareness Centre i Danmark. Videncenterets formål er at informere omkring børn og unges brug af internettet og mobil samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom. Videncenteret er ansvarlig for at implementere kampagner samt koordinere og fremme samarbejdet på nationalt plan.
  Medierådet for Børn og Unge har fungeret som Awareness Centre siden 2004.
 • Center for Digital Pædagogik driver rådgivningssitet Cyberhus.dk, der er udnævnt som helpline i Danmark. Som helpline besvarer Cyberhus.dk, spørgsmål vedrørende unges oplevelser på nettet samt yder online rådgivning i de tilfælde, hvor en ung er stødt på skadelig eller illegalt indhold på nettet. Cyberhus.dk rådgiver børn og forældre via chat, debat og brevkasser omkring internetrelaterede problemstillinger.
  Center for Digital Pædagogik har siden 2004 fungeret som rådgivning for børn og unge med sitet, Cyberhus.dk.
 • Red Barnet er udnævnt som hotline i Danmark. Som hotline behandler Red Barnet anmeldelser af billeder og film med seksuelle overgreb på børn. Som medlem af det verdensomspændende netværk INHOPE samarbejder hotlinen internationalt om at bekæmpe ulovligt brug af internettet.
  Red Barnet har siden 1998 fungeret som hotline mod pornografi med børn.