Videncenter - Medierådet for Børn og Unge

Videncenter

Medierådet for Børn og Unge er udpeget til Awareness Centre Denmark under EU’s Connecting Europe Facility Safer Internet Programme. Formålet er at skabe opmærksomhed og informere omkring børns brug af internettet og digitale teknologier samt at give forældre, lærere og pædagoger brugbar viden herom. Medierådet koordinerer samarbejdet som Sikker Internet Center som del af det europæiske netværk Insafe. Læs mere om netværkets aktiviteter på Better Internet for Kids-portalen.

Videncenterets aktiviteter 

Sikker Internet Dag - Medierådet afholder Sikker Internet Dag i Danmark, hvor der sættes fokus på børn og unges brug af internettet ved en række aktiviteter rundt om i landet og på nettet. Dagen er både en national og international begivenhed, der har stor opbakning i både medier og blandt samarbejdspartnere. Dagen er en årlig begivenhed den anden tirsdag i februar.

Nyhedsbrev - Medierådet udsender jævnligt og i forbindelse med det internationale nyhedsbrev også et nationalt nyhedsbrev. Nyhedsbrevene giver et overblik over begivenheder, aktiviteter og undersøgelser, der fokuserer på børn og unges brug af internettet og de digitale medier. Se mere her.

Kontakt til børn - hundredvis af børn og unge har haft direkte kontakt med Medierådets ansatte gennem workshops på skoler, interviews i forbindelse med projektopgaver og til Sikker Internet Dag-begivenheder. Desuden er Medierådets hjemmeside flittigt besøgt – her findes information og vejledning om sikkerhed på nettet, film og andet underholdende og informativt materiale målrettet børn og unge og deres voksne.

Oplysningsmaterialer - debatfilm, undervisningsmaterialer, brochurer, gode råd til børn og voksne – alt sammen produceret med det formål at videregive brugbar viden om børn og unges brug af online medier. Disse materialer er at finde på medieraadet.dk og deles også via Medierådets Facebookside.

Viden og rapporter - der foretages undersøgelser af relevante problemstillinger om børn og unges brug af nye digitale teknologier, og der henvises til andre nationale og internationale undersøgelser om børn og unges liv og leg med digitale teknologier og internettet. Desuden udgiver Medierådet en række temaartikler om aktuelle emner inden for det digitale børne- og ungdomsliv. Få mere viden her.

Links

medieraadet.dk kan der hentes yderligere information om Medierådets arbejde.