Back to top

Om Sikker Internet Center Danmark

I centerets formål om at styrke børn og unges brug af digitale og sociale medier, samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold, der involverer børn og unge, har de tre samarbejdspartnere forskellige funktioner:

 • Medierådet for Børn og Unge er udnævnt som Awareness Centre i Danmark. Videncenterets formål er at informere omkring børn og unges brug af internettet og digitale medier samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom. Videncenteret er ansvarlig for at implementere kampagner samt koordinere og fremme samarbejdet på nationalt plan. Medierådet for Børn og Unge har fungeret som Awareness Centre siden 2004. Læs mere…
 • Center for Digital Pædagogik er udnævnt som den danske helpline. Som helpline besvarer centeret spørgsmål vedrørende unges digitale liv og trivsel samt rådgiver børn, unge og forældre via chat, debat og brevkasser omkring internetrelaterede problemstillinger på platformene Cyberhus.dk, Scammed.dk, Gruppechat.dk og Cfdp.dk. Center for Digital Pædagogik har siden 2009 fungeret som dansk helpline. Læs mere…
 • Red Barnet er udnævnt som hotline i Danmark. Som hotline behandler Red Barnet anmeldelser af billeder og film med seksuelle overgreb på børn. Som medlem af det verdensomspændende netværk INHOPE samarbejder hotlinen internationalt om at bekæmpe ulovligt brug af internettet. Red Barnet har siden 1998 fungeret som hotline mod pornografi med børn. Læs mere…

En del af et europæisk netværk

Sikker Internet Center Danmark er nationalt center i EU-programmet Connecting Europe Facility. Under overskriften ’Better Internet for Kids’ arbejder centeret for at udføre en fælles europæisk strategi om at styrke en mere sikker og ansvarlig brug af internettet og onlineteknologier, særligt for børn og unge, samt at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold hos slutbrugeren. I samarbejde med 30 andre nationale centre i Europa, arbejder Sikker Internet Center Danmark på at udføre denne fælles strategi.

Målsætningerne for den fælles strategi under det europæiske program Connecting Europe Facility 2013-2020:

 • At børns digitale mediekompetencer styrkes og de får gavn af mere kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold.
 • At forældre og børn vil nyde godt af bedre metoder til at skabe sikkerhed i onlineverdenen, herunder enkle og effektive værktøjer til rapportering af misbrug, alderspassende privatlivsindstillinger, indholdsklassifikationssystemer og forældrekontrol.
 • At samfundet som helhed vil drage fordel af bedre procedurer til at identificere, anmelde og nedtage online materiale med seksuelt misbrug af børn.
Programmet sætter særligt fokus på fire områder, hvor målet er:
 • At fremme produktionen af kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold for børn samt fremme positive onlineoplevelser for små børn.
 • At øge bevidsthed og kompetencer, herunder undervisning i digitale færdigheder og online sikkerhed i alle EU skoler.
 • At fremme et sikkert online miljø for børn gennem alderssvarende privatlivsindstillinger, mere udbredt anvendelse af forældrekontrol og aldersmærkning samt indholdsklassifikation.
 • At bekæmpe børnepornografisk materiale og seksuel misbrug af børn
Fokus er særligt rettet imod børn og unge. Men målgruppen inkluderer ydermere:
 • Forældre, pædagoger og lærere
 • Myndigheder
 • Industrien
 • Frivillige organisationer
 • Universiteter og forskningsinstitutioner