Back to top

Videncenter - Medierådet for Børn og Unge

Om videncenter

Medierådet for Børn og Unge er nationalt videncenter, der har til formål at formidle viden og skabe opmærksomhed omkring børn og unges brug af digitale medier. Med afsæt i denne dagsorden, arbejder Medierådet for Børn og Unge inden for temaerne samvær og trivsel, sociale medier, spil og sikkerhed og privatliv. Det er med særligt fokus på forældre, lærere, pædagoger og andre relevante fagpersoner, at Medierådet for Børn og Unge oplyser og rådgiver gennem udgivelser af informations- og undervisningsmaterialer, vejledninger, artikler, rapporter og antologier.

Viden og rapporter - undersøgelser af relevante problemstillinger om børn og unges brug af nye digitale teknologier, og der henvises til andre nationale og internationale undersøgelser om børn og unges liv og leg med digitale teknologier og medier. Desuden udgiver Medierådet for Børn og Unge en række temaartikler om aktuelle emner inden for det digitale børne- og ungdomsliv. Få mere viden her.

Materialer – konkrete undervisningsmaterialer, magasiner, kampagner, pjecer, film og vejledninger – produceret med det formål at videregive brugbar viden om børn og unges brug af digitale medier. Materialerne er at finde på medieraadet.dk.

Rollen som videncenter har Medierådet for Børn og Unge varetaget siden 2004, hvor de blev udpeget til Awareness Centre Denmark under EU’s Connecting Europe Facility Safer Internet Programme.

Medierådet for Børn og Unge varetager også den koordinerende rolle i den årlige afholdelse af Sikker Internet Dag der er et initiativ under det europæiske netværk Insafe.